KOMPO KN 4S

NAMENA 
KN-4S je namenjen pojedinačnom klipovanju različitih punjenja u poliamidnim, celuloznim, kolagenskim i vlaknastim crevima, kao i u papirnim kesama i mrežastim crevima.