Komore za dimljenje

  • Instalacija je dizajnirana za automatsko dimljenje vrućim dimom i termičku obradu mesa, mesnih proizvoda, peradi, ribe i sira.
  • Prema zahtevima kupca, instalacija može biti izrađena u verziji sa jednim ili dvostrukim vratima (tranzitnim).
  • Tehnološki proces kontroliše sistem upravljanja iRauch koji omogućava automatsko vođenje dimne komore. Njegov softver omogućava proizvoljno sekvenciranje tehnološkog procesa (crvenjenje, sušenje, suvo i vlažno dimljenje, kuvanje, završno kuvanje), kao i kreiranje korisničkih programa sa različitim parametrima (temperatura, vlažnost, vreme, cirkulacija vazduha, kuvanje do potrebne jezgre temperature, termička obrada prema delta-t) u svakoj fazi procesa. Takođe, osigurava praćenje i beleženje parametara dimne komore u skladu sa HACCP (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) i inspekcijom kvaliteta hrane.
  • Njeno kućište se sastoji od nekoliko delova koji se montiraju kod kupaca. Nema potrebe za međusobnim prazninama, jer svaki od delova može proći kroz obična vrata. Kućište delova instalacije izrađeno je od nerđajućeg čelika, a zatim napunjeno na specijalnoj proizvodnoj liniji dvokomponentnom poliuretanskom pjenom koja se stabilizuje pritiskom i temperaturom. Zahvaljujući tome, garantovana je savršena termalna izolacija zidova komore, odnosno ekološko i ekonomično vođenje komore.
  • Tokom celog procesa dimljenja, kontrolisani dimni generator Natural reguliše se u temperaturnom opsegu pirolize frasa koji je optimalan za proizvodnju dima sa potrebnim karakteristikama za dimljenje proizvoda.
  • Dostupno je nekoliko alternativa grejanja komore prema zahtevima kupca: grejanje putem električne energije, pare ili prirodnog gasa.
  • Instalacija uključuje automatski sistem za pranje koji osigurava pranje svih nepristupačnih delova dimne komore.
Komora za dimljenje- pogon na četiri točka
Komora za dimljenje - pogon na jedan točak