KOMPO KN 3S

NAMENA

KN-3S je namenjen pojedinačnom klipovanju različitih punjenja u poliamidnim, celuloznim, kolagenskim i vlaknastim crevima, kao i u papirnim kesama i mrežastim crevima.