Filling flow divider

Fleksibilni REX razdelnik protoka, dostupan sa 2, 3, 4 ili više izlaza, može se koristiti kako za ekstrudirane tako i za oblikovane proizvode. Njegovi mehanički sinhronizovani rotoru obezbeđuju konstantan protok proizvoda bez fluktuacija pritiska.

To garantuje veoma precizne težine proizvoda.

Prednosti na prvi pogled:

  • Precizna, jednolična podela protoka punjenja
  • Pogodan za kontinuirano punjenje i precizno doziranje
  • Dostupan pokretni podstalak (opciono)
  • Fleksibilne varijante sa dva, tri, četiri ili više izlaza za proizvode
  • Jednostavno povezivanje sa izlazom bilo koje REX vakuum punilice
  • Otporni rotori i kućište od nerđajućeg čelika garantuju dug vek trajanja